Uued uudised

Energia 8: Ebateaduslik kantseleiulme

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK)

Vabariigi valitsus kiitis selle 2013. aastast koostatud dokumendi heaks 20.10.2017; dokument on võrgust vabalt leitav. See peaks määrama kõik meie energiamajanduse rajajooned, sh küte ja transport.

Energia 7: Globaalsed müüdid

Umblolle, ennasttäis, entusiastlikke pioneer-Gretasid on mõlemal poolel. Üks totakamaid alailma ringi liikuvaid müüte...

Energia 6: Mis see tegelikult maksab?

LCOE ehk Levelized cost of electricity on arvutusmeetod või pigem kontseptsioon, mis püüab võimalikult objektiivselt hinnata erinevate energiaallikate tulusust läbi kogu elutsükli.

Energia 5: Millest elektrit teha?

Tihti kohtab umbes sellist energiaallikate loetelu: 1) päike, 2) tuul, 3) Maa sisesoojus, 4) vesinik, 5) loodeteenergia, 6) laineenergia, 7) hüdroenergia, 8) bioenergia, 9) tuumaenergia ja 10) fossiilne kütus.

Energia 4: Energiamajanduse võimalused

Veelkord – kuidas on põlvkond tagasi, okupatsiooni lõppedes end elektriga täielikult varustavast ja seda müüvast Eestist saanud Euroopa kõrgeima elektrihinnaga ja seda sisse ostev riik?

Energia 3: Faktikontroll: kliimatunnistajad

Olen ka varem energiamajanduse üldisemat seisu vaadeldes retooriliselt küsinud, kuidas ikka nii on läinud, et põlvkond tagasi, okupatsiooni lõppedes end elektriga täielikult varustavast ja seda müüvast Eestist on saanud Euroopa kõrgeima elektrihinnaga ja seda sisse ostev riik.

Energia 2: Faktikontroll: taastuvenergia müüdid

Eelmisel nädalal oli vaatluse all füüsikaline reaalsus, mis väga hästi sõnamulinale ei allu. Faktidesse süvenedes on liigagi selge, kui arulage, kallis ning täna ja igavesti marginaalne on taastuvenergia tehnilise tsivilisatsiooni vaates.

Energia 1: Faktikontroll: energiavarustus ja taastuvenergia

Alkoholi hinda tõstetakse, et me hakkaksime vähem jooma – elamiskulusid tõstetakse, et me hakkaksime vähem elama.

Avaliku meedia koltumine on minevik, meedia idioodistub

Alustada tuleks kahest tõdemusest:

1. Muistsest intermeediumist: „Statistika näitab, et meil loetakse palju ajalehti, aga juuakse ka palju viina. Võta siis nüüd kinni, kus on algus, kus ots, mis põhjus, mis tagajärg – kas lehti loetakse ainult purjus peaga või hakkas inimene jooma sellepärast, et luges lehe läbi…”

Ekretiini argipäev

Ühiskonna lõhenemist põlvkond pärast iseseisvumist võis ette näha. Loomulikult pole sellised ennustused kunagi täpsed ja...

Pages

Subscribe to RSS - Uued uudised